Chiến lược và chính sách nhân sự Chiến lược và chính sách nhân sự (06/04/2011)

Xây dựng nguồn nhân lực có thái độ đúng đắn và năng lực phù hợp để vận hành hệ thống quản trị luôn được nâng tầm theo thời gian. Xây dựng đội ngũ nhân lực xuất sắc với tinh thần tận tâm cống hiến, có ý thức tự đào tạo, có khả năng tác nghiệp cùng các cộng sự để tạo ra giá trị cốt lõi đặc trưng của MITICO GROUP.

Lý do lựa chọn MITICO GROUP Lý do lựa chọn MITICO GROUP (06/04/2011)

Được làm việc tại nơi bạn mong muốn
Chúng tôi nhận ra rằng những doanh nghiệp thành công là nhờ những con người ưu tú.

TUYỂN DỤNG

1
Trang chủ Giới thiệu Công ty thành viên Tin tức - Sự kiện Diễn đàn Tuyển dụng Liên hệ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ MINH TIẾN
258 Nguyễn Thị Minh Khai, Phương 6, Quận 3, Tp. HCM - ĐT: (08) 3930 3274 - Fax: (08) 3930 3673
Website: www.mitico.com.vn - Email: contact@mitico.com.vn

Copyright © 2011 Mitico Group All rights reserved.

s